4 min26 maart 2020

Maatregelen voor zzp'ers

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Ook voor jou als zzp’er. We hebben de belangrijkste punten samengevat:

Versoepeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Mocht je in de knel komen door de coronacrisis, dan kan je steun aanvragen bij de gemeente, vanuit het Bbz. De strenge voorwaarden die normaal gesproken gelden voor deze steun, laat het kabinet vervallen.

Het Bbz is een aanvulling op de kosten voor het levensonderhoud en vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze inkomensondersteuning geldt voor maximaal drie maanden en hoef je niet terug te betalen. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager. Je hoeft dus niet eerst je spaargeld op te maken en het maakt ook niet uit wat je eventuele partner verdient. Het geld wordt binnen vier weken betaald, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot is ook mogelijk.

Ook kan bij de gemeente ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. Bij de verstrekking van deze lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal ook een lager rentepercentage worden gehanteerd dan nu in het Bbz geldt.

Meer informatie over het aanvragen van het Bbz vind je via de volgende link: Rijksoverheid Bbz. Daarnaast zijn gemeentes op dit moment druk bezig om loketten in te richten, dus loop niet direct morgen al naar de gemeente maar wacht nadere berichtgeving af. De regeling geldt al vanaf 1 maart, dus je kan er ook met terugwerkende kracht een beroep op doen als je al vanaf deze datum in de financiële problemen bent gekomen.

Uitstel betalingen Belastingen

Als je in de betalingsproblemen komt, heb je ook de mogelijkheid om ‘bijzonder uitstel van betaling’ voor inkomsten- en omzetbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct en zal dit pas later beoordelen.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van de BTW of inkomstenbelasting vervallen. Je hoeft ook niet direct bewijsmateriaal mee te sturen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Ook het tarief van de belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar 0,01% voor de omzetbelasting. Voor de inkomstenbelasting geldt dit vanaf 1 juli.

Mocht je bijzonder uitstel willen aanvragen, dan dien je een brief aan de Belastingdienst te sturen. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je door de uitbraak van het coronavirus in de betalingsproblemen bent gekomen. Nadat je dat hebt gedaan, krijg je automatisch drie maanden uitstel van betaling. Je moet wel binnen drie maanden een verklaring hebben van een deskundige (bijvoorbeeld externe consultant, eigen accountant of financieel adviseur) en deze versturen naar de Belastingdienst. Uit de verklaring moet duidelijk worden dat:

  • er sprake is van bestaande betalingsproblemen.
  • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • de onderneming levensvatbaar is.

Het verzoek om uitstel van betaling en de verklaring van de deskundige moet gestuurd worden naar de Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Indien je een lagere winst verwacht door de uitbraak het coronavirus en op dit moment een voorlopige aanslag inkomstenbelasting betaald, dan kan je deze voorlopige aanslag laten wijzigen. Daardoor betaal je direct minder belasting, omdat je minder inkomsten hebt. Het wijzigen van de inkomstenbelasting kan je dit doen via Mijn belastingdienst. Let op, wanneer je in de rest van het jaar weer winst maakt, kan je het beste de voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo kan je bij de definitieve aanslag een eventuele terugbetaling voorkomen.

Rentekorting op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Mocht je een krediet bij Qredits hebben openstaan en je wordt geraakt door de coronacrisis, dan wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Qredits heeft tevens een hulplijn geopend voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus.

Waar je als zzp'er terecht kunt voor vragen en hulp

Wil je geholpen worden bij een inkomensverklaring of weten waar je terecht kunt als je in financiële problemen komt vanwege de gevolgen van het coronavirus? Het Ondernemerscollectief heeft de Corona Helpdesk in het leven geroepen. Als lid kun je hier terecht met je vragen (ben je geen lid dan kan je het lidmaatschap aanvragen).

Op onderstaande sites kan je zelf ook informatie vinden:

Op zoek naar ZZP projecten in Twente?

Ben jij een (startende) zzp'er en op zoek naar projecten bij jou in de buurt? Daarbij kunnen wij jou helpen! Bekijk onze zzp opdrachten. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Samen gaan wij de strijd aan!

Werken als ZZP'er

Ook dat kan via Effect!

ZZP projecten in Twente

Bekijk onze vacatures

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Sollicitatiebrief: Mens vs. Machine

2 min28 november 2023

Week van de Werkstress 2023

3 min8 november 2023

Mbo het nieuwe hbo? De toenemende vraag naar vakmensen

2 min3 augustus 2023