Regels omtrent (bijzonder) verlof en kort verzuim

Artikel 28 Kort verzuim, geboorteverlof en bijzonder verlof

 1. De uitzendkracht heeft recht op kort verzuim. Onder kort verzuim wordt verstaan: verzuim gedurende een redelijke tijdsduur waarin de uitzendkracht verhinderd is zijn werk te verrichten: A. als gevolg van onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; of B. als gevolg van de vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden; of C. als gevolg van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. We gaan ervan uit dat deze bezoeken zoveel mogelijk aan het begin of eind van de dag gepland worden.
 2. Na de bevalling van de partner of degene wiens kind de uitzendkracht erkent, heeft de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken te rekenen na de eerste dag van de bevalling, recht op geboorteverlof. Het geboorteverlof bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur.
 3. De uitzendkracht heeft recht op bijzonder verlof bij:

In dit artikellid wordt mede bedoeld met:

4. De uitzendkracht zal zo spoedig mogelijk de uitzendonderneming informeren over het opnemen van kort verzuim, geboorteverlof of bijzonder verlof.

Geboorteverlof voor vaders.

Medewerkers die vader worden kunnen van ons 1 maal de arbeidsduur van 1 werkweek à 100% uitgekeerd krijgen (bijzonder verlof). Dit is het gemiddelde van de afgelopen 13 weken en mag gespreid opgenomen worden, maar moet binnen een maand na de geboorte.

Aanvullend geboorteverlof voor vaders.

Het aanvullend geboorteverlof is een uitkering van het UWV en geen loonbetaling. Dit is dus anders dan de 1e week geboorteverlof. Het UWV betaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering op basis van de WAZO (Wet arbeid en zorg). Deze uitkering bedraagt 70% van je dagloon, uitgekeerd door het UWV.

Wanneer heb je hier recht op?

 1. Als je eerst het standaard geboorteverlof op hebt genomen van 1 keer je werkweek.
 2. Als je het kind erkent of de partner bent van de moeder van het kind. Je bent partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor jou geldt:
 • Je bent getrouwd met de moeder van het kind.
 • Je bent de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
 • Je woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en je deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.

Hoeveel is het?

Maximaal 5 keer je arbeidsduur per week, minder mag ook maar wel in tijdsbestek van hele weken, dus 1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken. Je mag het gespreid (bijvoorbeeld elke week 1 dag) opnemen of achtereenvolgens. Maar het moet opgenomen worden binnen 6 maand na de dag van de bevalling, daarna komt het te vervallen. De uitkering is 70% van je dagloon, dit wordt na aanvraag berekend door het UWV.

Hoe word het dagloon berekend?

Ze nemen de datum van 1 maand/4 weken voor de ingang van het verlof.
Vanaf die datum kijken ze 1 jaar terug naar wat je sv-loon (je loon voordat de premies er afgaan) in dat jaar was. Dit sv-loon wordt gedeeld door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Ben je korter dan een jaar in dienst? Dan wordt het sv-loon gedeeld door het aantal dagen dat je betaald kreeg. De uitkomst hiervan is je dagloon.

Wat zijn de regels:

 • Je vraagt het verlof aan bij Effect èn het bedrijf waar je werk. Dit doe je minimaal 4 weken vóór het moment dat het verlof moet ingaan. Hierbij moet je aangeven in welke periode je het verlof wil, hoeveel weken je verlof wil en hoe je het wil spreiden.
 • Het verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.
 • Ben je te laat met aanvragen bijvoorbeeld doordat het kind te vroeg geboren wordt dan geeft hij het zo snel mogelijk door.
 • De invulling van je verlof mag tot 2 weken voor het ingaat gewijzigd worden door je werkgever in overleg met jou, maar alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Als het zover is laat je dit zo snel mogelijk weten bij het bedrijf waar je werkt en bij Effect. Zodat ze er op het werk rekening mee kunnen houden dat je er niet bent en zodat Effect je uitkering aan kan vragen.

Effect heeft het volgende van je nodig:

 • BSN nummer
 • Bankrekening nummer
 • Juiste adresgegevens en mobiele nummer
 • Geboortedatum zoon/dochter
 • Vanaf wanneer wil je het verlof opnemen
 • Hoeveel weken verlof wil je opnemen

Als het verlof is aangevraagd heeft het UWV 4 weken om hier over te beslissen en het dagloon te berekenen. Als ze het toekennen ontvang je hiervan een brief met daarin ook het bedrag wat ze je gaat uitkeren.

Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan jou uit. Deze uitkering wordt 1 keer in de 4 weken gedaan, het UWV heeft hier vaste betaalmomenten voor. Hoeveel ze per periode betalen, hangt af van de datum waarop je verlof ingaat. Voorbeeld: als je 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van je verlof, dan worden eerst 2 weken van het totale bedrag betaald. Na 4 weken worden dan de laatste 3 weken van het totale bedrag uitbetaald. Als je het verlof gespreid opneemt, wordt er ook in 1 of 2 keer uitbetaald. Dus ook als je het over een half jaar verspreid opneemt krijg je de betaling in 1 of 2 keer. Als het verlof achteraf aangevraagd wordt, wordt het hele bedrag in 1 keer uitbetaald.

Let op!

Het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft misschien gevolgen voor de toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst. Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Of je kunt bellen met de BelastingTelefoon via 0800 – 0543.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kun je van de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij:

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Het wordt dus per week aangevraagd.
 • Je kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Maar het wordt nog steeds per week aangevraagd.
 • Het verlof moet opgenomen worden binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind van onder de 8 jaar.
 • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kan nog wel opgenomen worden als onbetaald ouderschapsverlof.
 • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
 • Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 70% van het dagloon en kan alleen achteraf na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald worden. Wij kunnen maximaal 3 keer een betaalverzoek doen.